Komplexné služby v oblasti firemnej energetiky

Poskytujeme komplexné energetické služby pre firmy.
Pomáhame optimalizovať náklady a zlepšovať výkon odberových miest.

Komplexné energetické služby

Naša spoločnosť Maluma, s.r.o. ponúka komplexné energetické služby zamerané na optimalizáciu parametrov a správu odberných miest v oblasti elektrickej energie a zemného plynu pre firmy, zahŕňajúce poradenstvo, kontroling a konzultácie v energetickom sektore.

Komplexné služby v energetike - Maluma, s.r.o.

Postupný nákup, fixná cena, spotový obchod

Ponúkame evidenciu, kontrolu a poradenstvo.

 • Reporting /mesačne/
 • Administratíva nákupu /priebežne/
 • Poradenstvo na základe vývoja cien /priebežne/
 • Grafické znázornenie /kvartálne/
 • Legislatívne poradenstvo /mesačne/

Monitoring trhu

 • Sledovanie vývoja cien na trhu s energiami /priebežne/
 • Pravidelne informácie o vývoji jednotlivých produktov /priebežne/
 • Monitoring pripravovanej energetickej legislatívy a model konkrétneho dopadu na zákazníka /priebežne/

Poradenstvo - optimalizácie

Hľadanie úspor i v časti regulovaných platieb.

 • Rezervovaná kapacita, maximálna rezervovaná kapacita, sadzby ističe /mesačne, kvartálne, ročne/
 • Návrh úspora a zredukovanie mesačných poplatkov na požadované minimum /priebežne/
 • Prepisy odberných miest, prihlásenie nových a ukončovanie jestvujúcich odberných miest, znižovanie alebo zvyšovanie rezervovanej a maximálnej rezervovanej kapacity /priebežne/
 • Komunikácia s distribútorom a dodávateľom energií /priebežne/
 • Poradenstvo v kompenzačných rozvádzačov, Kondenzátorov, Analýzy siete

Reporting a výkazy

 • Grafy ,tabuľky /podľa požiadavky zákazníka/
 • Zpracovanie a vyhodnotenie spotrieb na jednotlivých odberných miestach /mesačne/
 • Štatistika nákladov /mesačne/
 • Kontrola spotrieb a fakturovaných cien za dodavku /mesačne/

Výberové konanie

 • Komunikácia s dodávateľmi /priebežne/
 • Analýza potenciálnych vhodných dodávateľov /priebežne/
 • Vyjednávanie zmluvných podmienok
 • Právny servis pri zmene dodávateľa /priebežne/

Výkup elektrickej energie

 • Vykupujeme elektrickú energiu od koncových odberateľoch za Spotové ceny

Komplexné služby v energetike - Maluma, s.r.o.

Vaša spokojnosť je našou prioritou

Spoľahlivosť

V oblasti energetického poradenstva sa snažíme zabezpečiť pre našich zákazníkov maximálnu spoľahlivosť a bezpečnosť v prevádzke energetických systémov

Flexibilita

V oblasti energetiky poskytujeme riešenia, ktoré umožňujú našim zákazníkom pružne a efektívne nakladať s energiou podľa aktuálnych potrieb a podmienok na trhu

Komplexné riešenie

Komplexné riešenia v oblasti energetiky zahŕňajú komplexný prístup k optimalizácii spotreby energií a nákladov, využitie obnoviteľných zdrojov energie a legislatívne poradenstvo

Kontaktné informácie

Ak máte nejaké otázky alebo záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Maluma, s.r.o.

Ševčenkova 4
851 01 Bratislava

Marek Szöcs

Mobil: +421 911 880 441
E-mail: szocs@maluma.sk

Komplexné účtovnícke služby vrátane jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej evidencie a spracovania daní. Komplexné služby v oblasti firemnej energetiky, kontroling a konzultácie v energetickom sektore.