Poskytujeme optimálne riešenia pre Vaše účtovnícke potreby

Ponúkame kvalitné a spoľahlivé účtovnícke služby pre podniky a jednotlivcov.
S nami sa nemusíte starať o vedenie účtovníctva a môžete sa sústrediť na rozvoj Vašej firmy.

Účtovnícke služby - Maluma, s.r.o.

Jednoduché účtovníctvo

 • peňažný denník
 • kniha pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku
 • výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch

Podvojné účtovníctvo

 • denník
 • hlavná kniha
 • evidencia majetku
 • súvaha, výkaz ziskov a strát

Mzdová evidencia

 • mzdové listy, výplatné pásky, mzdové rekapitulácie
 • pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov
 • príkazy na úhradu
 • výkazy pre orgány sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia, daňového úradu
 • prihlášky a odhlášky do inštitúcií zdravotného a sociálneho poistenia

Dane

 • daň z pridanej hodnoty
 • daň z príjmov
 • daň zo závislej činnosti

Účtovnícke služby - Maluma, s.r.o.

Vaša spokojnosť je našou prioritou

Spoľahlivosť

Zabezpečujeme spoľahlivé a presné vedenie účtovníctva, aby boli Vaše finančné záznamy vždy aktuálne a presné

Diskrétnosť

Sme profesionálni a dodržiavame zásady dôvernosti a diskrétnosti pri spracovaní Vašich finančných údajov

Komplexné riešenie

Poskytujeme komplexné riešenie v oblasti účtovníctva a daňových povinností, aby ste sa mohli venovať svojmu biznisu

Znalosť platnej legislatívy

Máme vysoké znalosti platnej legislatívy a zabezpečujeme dodržiavanie všetkých potrebných predpisov

Kontaktné informácie

Ak máte nejaké otázky alebo záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Maluma, s.r.o.

Ševčenkova 4
851 01 Bratislava

Mária Szöcsová

Mobil: +421 911 474 797
E-mail: maluma@maluma.sk

Komplexné účtovnícke služby vrátane jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej evidencie a spracovania daní. Komplexné služby v oblasti firemnej energetiky, kontroling a konzultácie v energetickom sektore.